• Za Vaš sigurniji i topliji dom

  • Efikasno

  • S povjerenjem

Nazovite nas:

+385 1 2347 107

Izvođenje sanacije dimnjaka

Sanacija dimnjaka preporučljiva mjera prije montaže bojlera..Primjer sanacije dimljaka

Sanacija dimnjaka svakako je potrebna u situacijama kada postoji sumnja na neispravan rad dimnjaka ili na mogućnost ugrožavanja ljudi i okoliša (urušavanje dimnjaka, trovanje od štetnih plinova te mogućnost požara).

Treba naglasiti činjenicu s kojom većina ljudi nije upoznata, da se pri prelasku sa starog energenta na novu vrstu goriva (plin) dimnjak se mora pregledati od strane ovlaštenog dimnjačara koji može i ne mora sugerirati sanaciju starog dimnjaka te izvođenje novoga.

Najvažnije je naglasiti da je ovo nužna mjera opreza no prije nego li bilo što odlučite raditi na starome bojleru plinoservis Tustić Vam stoji na raspolaganju sa svim potrebnim informacijama za izvođenje sanacije dimnjaka.